25.3.2015
Kategorie: Historie, Zajímavosti

Delfské orákulum

Apollon přimhouřil oči v jasném slunečním světle a klidně napjal svaly, když natáhl luk. Pustil své šípy jeden po druhém, dokud Pythonova krev nevytekla a jeho život se rozplynul v řídkém vzduchu. Pythondrak, věrný strážce posvátné půdy, střežil kopec po stovky let až do jeho setkání s Apollonem. Nový bůh i přes svou klidnou povahu, nebo možná právě kvůli ní, triumfoval v epické bitvě, a svým vítězstvím získal právo zřídit na svazích Delphi jeho svatyni.

Orakulum v Delfách

6a00d8341bf67c53ef017ee5f2a560970d-800wiDelphi bylo osídleno již v mykénské době (14. – 11. st. př.n.l.) malými osadami, které uctívali jako božstvo Matku Zemi. Uctívání Apollana  jako bůha světla a harmonie se datuje mezi 11. a 9. století. V průběhu příštích pěti století svatyně rostla do velikosti a získávala stále větší významBěhem 8. st. př.n.l. se Delphi se stali mezinárodně známým místem pro věštění budoucnosti – což prováděli kněžky – Pythie, které seděli  uprostřed omamných plynů a mumlali nesrozumitelná slova.

Obyvatelé Středomoří, měli ve věštbu takovou důvěru, že se bez ní neobešla žádná velká rozhodnutí. Řečtí i zahraniční hodnostáři, hlavy států a prostý lid putoval svatyně v Delfách a platil velké částky Pýthii za věštění. Vzhledem k tomu, že pro veřejnost sloužila svatyně pouze po několik dní z devíti měsíců v roce, byly velké částky hrazeny bohatšími, kteří tak mohli obejít dlouhou řadu čekajících poutníků.

Plutarch, který sloužil jako kněz v Delfách ve svých dějinách zanechal mnoho podrobností o vnitřním fungování svatyně. Pythia vstoupila do vnitřní komory chrámu (Adytonu”), usedla na sedátko a vdechoval lehké uhlovodíkové plyny, které unikali z propasti přes porézní zeminu. Po upadnutí do transu, mumlala slova nepochopitelná běžným smrtelníkům. Kněží svatyně pak interpretovali její věštby do běžného jazyka a předali je těm, kdo je požadovali. Dokonce se mohlo stát že se věštci nedohodli na interpretaci a často měla věštba dvojí a protichůdné významy.

Delfská svatyně

Význam Orákula v Delfách byl takový, že starověcí lidé věřili, že je Orákulum střed světa. Věštec radil velkým perským králům té doby, a když se Peršané se chystali zaútočit na Atény, Themistokles se obrátil o radu na Orakulum pro vítěznou strategii, která pak vedla k vítězství Řeků v námořní bitvě u Salamina.Orakulum poradilo jednoduchou věc dřevěné zdi“, to pomohlo k vítězství neboť to Themistokles interpretoval jako stěny dřevěných lodí aténské flotily.

553004_origNa památku Apollona nad Pythonem svatyně pořádal Pythianské hry jednou za čtyři roky, které byly sportovní událostí, stejně tak jako později olympijské hry. Ve 20. století Angelos Sikelianos uspořádal moderní verzi delfských her.

Od 7. stol. př. naším letopočtem a nejméně do 4. st. př.n.l. byla svatyně v Delfách součástí Amphictyonia. Amphictyonia aliance chránila své členy před útoky, a především bránili Phociancům, kteří žili na okolních pozemcích v ovládnutí svatyně. V roce 356 před našim letopočtem se Phocianci spojili s Athéňany a Sparťany a obsadili svatyni v Delfách. Jelikož zoufale potřebovali financovat svou válku strhli chrámy. Kontrolu nad svatyní měli pouze po krátkou dobu dokud ji král Filip Makedonský neosvobodil.

V roce 339 před našim letopočtem král Filip opět zasahoval proti Amphictyonic alianci, porazil spojené armády Athéňanů a Sparťanů, čímž se stal dominantní silou v řeckých záležitostech.

Svatyně Delphi spadla do římských rukou v roce 191 př.nl, a byla zbavena svých pokladů generálem Syllou v roce 86 př.nl za účelem financování jeho obléhání Athén. O tři roky později byla svatěně Delphi srovnána Thráky, kteří podle legendy uhasili posvátný oheň, který zde hořel bez přerušení po celá staletí.

Přes některé stavební obnovy Římany, Orákulum v Delfách ztratilo svůj vliv v průběhu příštích několika staletí, a její duchovní žár byl postupně uhašen jak odeznívalo uctívání Apollona, který byl nahrazen novým náboženstvím – křesťanstvím. 

 

Vložit komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.