věštírna delphi Archív

Delfské orákulum

25.3.2015

Apollon přimhouřil oči v jasném slunečním světle a klidně napjal svaly, když natáhl luk. Pustil své šípy jeden po druhém, dokud Pythonova krev nevytekla a jeho život se rozplynul v řídkém vzduchu. Python–drak, věrný strážce posvátné půdy, střežil kopec po